fredag 5 oktober 2012

Huddinge know-how

Förra veckan hade vi i grundskolenämnden en halvdag med fokus på barn i särskilda behov. Vi besökte Rosenhillsskolan där vi har Lindskolan, en särskoleverksamhet som är specialiserade på särskoleelever med autism, samt Huddinges tal- och språkskola.

Det är bra att vi som politiker är ute och ser denna verksamhet och får en förståelse om vad den handlar om. Att vi ger barn med speciella behov det stöd de behöver är en viktig och prioriterad fråga för mig. Och stödet kan se olika ut eftersom alla barn och elever är olika. Vissa behöver finnas i ett mindre sammanhang och andra kan med hjälp av olika stödinsatser gå inkluderat i en ordinarie klass. Hela tiden måste vi utgå från individens behov.

Traditionellt har vi lutat mer mot de mindre sammanhangen än att hitta verktyg och stödinsatser som hjälper eleven fungera i sitt vanliga sammanhang. Men nu kommer vi arbeta aktivt med det senare.Rosenhillsskolans rektor är drivande i de här frågorna och menar på att det som är bra för elever med särskilda behov är ofta bra för hela klassen. Och det finns massor med kompetens i Huddinges skolor på detta ämne. Denna kunskap ska samlas ihop för att kunna spridas till alla Huddinges grundskolor så att alla kan utveckla sitt arbete med inkludering. Det blir ett "Huddinge know-how" som ska vara till stöd för våra lärare och specialpedagoger och i vårt arbete har vi specialpedagogiska skolmyndigheten med oss som bollplank. Jag ser fram emot att vara med och följa arbetet och är övertygad om att det har många positiva fördelar för våra elever.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar