tisdag 16 oktober 2012

Spårväg Syd och inga halvmesyrer tack!

Idag har landstingets trafiknämnd fattat beslut om att fortsätta utreda Spårväg Syd. Tyvärr har man i beslutet lagt in en brasklapp: "Det finns skäl att utreda övergångslösningar såsom BRT". Detta tycker folkpartisterna i landstinget och även vi folkpartister i Huddinge är att brasklappa för mycket. Vi tycker att man klart och tydligt ska gå ut och säga att första etappen, den mellan Skärholmen/Kungens kurva och Flemingsberg ska vara spår.

Lennart Rohdin (FP), vice ordförande i tafiknämnden kommenterar beslutet så här: "Södertörn och Söderort behöver Spårväg syd – för att förverkliga tusentals nya bostäder och arbetsplatser och för att skapa nya samband och kopplingar för människor och företag. Det handlar om en strategisk satsning på regional utveckling. En BRT-lösning påstås vara ett första steg mot spårväg men om vi bygger en sådan särskild bana för snabba bussar för 3-4 miljarder, är risken mycket stor att man har låst fast sig i övergångslösningen. Vi kan inte bara satsa på spår i norra och östra delarna av Stockholms län."

Folkpartiet i Huddinge har sedan länge drivit på för Spårväg Syd. En av förutsättningarna för att spårvägen ska kunna byggas är att vi ökar  takten i vårt bostadsbyggande radikalt. Huddinge kommer enligt dagens beräkningar få 45 000 nya invånare 2030. 2014 ska kommunen anta en ny översiktsplan. Då krävs det att kommunen tar ordentlig höjd och vågar bygga mer – inte bara mer av det som redan finns.

I Glömstadalen, mellan handelsplatsen Kungens Kurva och Flemingsberg, finns tre alternativa förslag som Huddinges folkvalda har att ta ställning till i diskussionerna om ny översiktsplan. De går olika långt i byggtakt och framtidsplanering för denna plats som idag präglas av skog och jordbruk. Med nollalternativet bevaras dagens ekologiska jordbruk på platsen och även med medelalternativet bibehålls områdets nuvarande karaktär.

Folkpartiet i Huddinge vill bygga ut ordentligt och därför kommer vi att förorda det tredje alternativet som innebär att totalt 5.200 nya bostäder planeras mellan Masmo och Flemingsberg, längs Glömstadalen. Med ambitiöst byggande här skapas förutsättningar för riktig spårväg.

Vågar vi bygga har vi chans att skapa mer av det som Huddingebor och stockholmare efterfrågar: en levande stad, bra kommunikationer, goda förutsättningar för jobb, tillväxt och rekreation.
 
Hittills har, mig veterligen, inte några andra partier i Huddinge gått ut och tagit ställning till de 3 alternativen men jag hoppas att de går på vår linje. Annars kanske vi med dagens beslut i trafiknämnden sitter där med BRT syd istället för Spårväg Syd.

 

Fakta: SPÅRVÄG SYD

En ungefär 17 km lång tvärförbindelse mellan Flemingsberg, Kungens kurva/Skärholmen och Älvsjö. Spårväg syd är en viktig del i att stärka det regionala kärnområdet, som beräknas ha 170 000 invånare och 90 000 arbetsplatser år 2030. Spårväg syd skapar en koppling mellan tunnelbanans röda linje och pendeltåget som idag saknas. SL har i en förstudie från 2011 beräknat kostnaden för Spårväg syd till 6,5-8,1 miljarder. Spårväg syd finns med i såväl den regionala utvecklingsplanen för länet, RUFS 2010, som i den statliga länsplanen.

Läs även: DN, Jessica Ericsson, Birgitta Rydberg,


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar