onsdag 10 oktober 2012

Oansvarigt av (S)


Det nya läraravtalet är som jag tidigare berättat om är i hamn och landade på 4,2%. En nivå som jag vågar säga få, om ens någon, kommun i Sverige har tagit höjd för. Jag har tydligt framfört att min prioritering är att vi måste skjuta till pengar, precis som flera andra kommuner har gjort. I majoriteten sätter vi oss därför in i konsekvenserna av avtalet och diskuterar hur vi ska göra. Inga beslut är fattade. Inga signaler har skickats till skolorna om att de måste spara. Snarare tvärtom – vänta tills beslut är tagna.

Vad gör då oppositionen i Huddinge med (S) och Emil Högberg i spetsen? Jo de går ut i TV4 Stockholm och säger att Huddinge skolor kommer att behöva spara för att klara det nya läraravtalet. Därmed skapar de en oro bland Huddinges lärare och elever utan att de har belägg för det. Oansvarigt tycker jag, särskilt som samma parti ofta oroar sig för om vi är en tillräckligt attraktiv arbetsgivare.

Kritisera gärna fattade beslut Emil men sluta oroa kommunens lärare och elever utan att ha belägg för det!

1 kommentar: