fredag 12 oktober 2012

Huddinges lärare kommer få högre lön

Idag har vi äntligen satt ned foten och lägger nu extra pengar i budgeten för att kunna uppfylla det nya läraravtalet. Detta innebär att 5,3 miljoner extra betalas ut till grundskolorna i år, såväl kommunala och fristående, för att lönerna ska kunna höjas. Även ramen för 2013 höjs så att Huddinge kan leva upp till avtalet utan sparkrav. Sedan tidigare har vi lagt ytterligare 3 miljoner extra till grundskolan för att kunna belöna skickliga lärare som driver den pedagogiska utvecklingen i Huddinges skolor.
Det kan aldrig nog betonas hur viktigt det är att vi har skickliga lärare i våra skolor. Lärarens kompetens är det avgörande för våra elevers kunskapsinlärning. Då måste det gå att göra karriär i klassrummet. Då måste det synas i lönekuvertet att man gör ett bra jobb!
Ytterligare en Folkpartimärkt satsning på lärarna träder i kraft 2013 när kommunerna får extra pengar för att kunna inrätta nya karriärvägar inom skolan. Då kommer vi att inrätta förste lärare och lektorer. Totalt blir detta ett ordentligt lönelyft för våra lärare, särskilt till våra skickligaste lärare.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar