tisdag 8 juni 2010

Skolan är full av individer

Statistik döljer betygsskillnader förkunnar SvD idag efter en analys av statistik som de bett Skolverket ta fram. Svensk skoldebatt fokuserar på skillnaderna mellan "elever med svensk bakgrund" och "utlandsfödda" elever när det i själva verket är större skillnader mellan de olika nationella och språkliga minoriteterna inom utlandsfödda elever fortsätter man.

Som skolpolitiker känner jag inte alls igen att vi skulle fokusera på skillnaderna mellan "svenska elever" och "utlandsfödda". Vi fokuserar snarare på det som man senare i artiklen lyfter fram; föräldrarnas utbildningsbakgrund när vi fördelar resurser och stöd eftersom detta förvisso trubbiga instrument trots allt hamnar mycket mer rätt än etnisk bakgrund.

Att föräldrarnas utbildningsbakgrund påverkar hur det går för våra elever känns ju knappast som någon nyhet. Om man kommer från en familj där mamma och pappa själva inte kan läsa eller skriva eller där inställningen till skolarbete inte är positivt är det klart att man inte kan få samma stöd hemifrån när man lär sig läsa. Och även om det finns elever som klarar sig alldeles utmärkt i skolan fastän föräldrarna inte har pluggat på högskola så måste skolan finnas där och ge extra stöd så att elever som inte klarar sig lika bra så att får samma möjligheter att nå målen.

Den skoldebatt som Svd hänvisar till tror jag nog snarare är den mediala bilden, där man till stor del fokuserar på invandrartäta och icke-invandrartäta skolor. Vi som arbetar med skolfrågorna dagligen vet att skillnaderna inom skolorna kan vara större än skillnaderna mellan skolorna och det är inte så konstigt med tanke på att det är individer vi har att göra med. Och skolans stora utmaning är att se till att vi utgår just från individen i undervisningen, oavsett etnisk tillhörighet eller annan bakgrund.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar