tisdag 22 juni 2010

Att bygga och bevara

En av våra viktigaste uppgifter som politiker är att försöka bygga ett hållbart samhälle. Igår på fullmäktige hade vi ett ärende som är ett bra exempel på att detta inte är en lätt uppgift; utvigdning av Gömmarens naturreservat. I området, som kallas masmoplatån finns höga naturvärden som är uppskattade av våra medborgare och nyckelbiotoper som är värda att skydda. Samtidigt vet vi att hela länet har ett skriande behov av bostäder och här finns en oanvänd tunnelbaneuppgång, en bra infrastruktur, ett bra läge och området är dessutom utpekat som en del av bebyggelsereserven för framtida behov.

Vi i Folkpartiet har länge drivit frågan att det bör byggas bostäder på masmoplatån. Dels för att hela vårby haga/masmo ska få ett bättre underlag för närservice och dels för att det är ett unikt läge där vi har en av Huddinges två tunnelbanestationer samt att det ger ett bättre underlag för Spårväg Syd. Vi tror fortfarande på en bebyggelse här i framtiden men vi inser samtidigt behovet av att skydda våra naturområden. Det beslut som vi tog igår i fullmäktige att införliva delas av masmoplatån i naturreservatet men spara de delar där tunnelbaneuppgången ligger är en acceptabel lösning som både bevarar naturen och framtida möjligheter till utbyggnad.

En vision för framtiden är att detta utvecklas till ett område med naturnära boende och tunnelbana rakt ut i naturen.

Läs mer om ärendet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar