lördag 5 juni 2010

Betyg i skolan behövs

Anna Sjögren vid Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) i Uppsala har i veckan presenterat rapporten ”Betygsatta barn – spelar det någon roll i längden?”. Hon har jämfört elever i kommuner som tidigt avskaffade betygen på låg- och mellanstadiet med elever i kommuner som avskaffade dem senare. Och vad kommer hon fram till? Jo just att betyg i skolan eller inte spelar roll. Framförallt gynnar betygen de elever som kommer ifrån studieovana hem.

Studien visar att barn till lågutbildade som inte fick betyg på låg- och mellanstadiet ökade andelen som inte gick gymnasiet för flickor med 8–16 procent och för pojkar med 7–10 procent. Flickor till lågutbildade var alltså de som drabbades mest av att betygen avskaffades.

Dessutom visar studien att avskaffade av betygen även på fler sätt ledde till minskad jämställdhet. Pojkar till välutbildade har klarat sig bättre. Hela 5-9 procent fler klarade högskoleexamen och deras framtida löner ökade även i samma storleksordning.

Kyftorna i skolan har växt. Denna studie ger en förklaring till detta. Jag tror benhårt på att klassresan börjar i klassrummet och då är tidiga betyg ett viktigt inslag.

Läs mer: DN, UNT. Bloggar: Kristina Palmgren, Rasmus Jonlund, Anna Lundberg, Pär Gustafsson

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar