måndag 8 april 2013

80 förstelärare kommer att utveckla Huddinges skolor

Noterar att Lärarförbundet har gjort en undersökning som visar att lärarlönerna är lägre i snitt i (S)-styrda kommuner. Huddinges socialdemokrater gjorde ett stort nummer i fredags i fullmäktige över att vi tappat en annan ranking också gjord av Lärarförbundet där en massa olika parametrar vägts in. Jag skulle nog vara mer orolig över att hamna på listan över kommuner med sämst lärarlöner eftersom att locka till sig skickliga lärare till skolan är en av de stora framtidsutmaningarna.

DN genomför en granskning av skolan just nu och ett av reportagen handlar om det låga söktrycket till lärarutbildningen. Det räcker med att skriva 0,1 på högskoleprovet för att komma in på utbildningen. Läraryrket har inte den attraktionskraft som det borde ha med tanke på att framtiden i mångt och mycket ligger i skolans händer. Ett land som ska konkurrera med kunskap måste ha en skola i världsklass och om ingen vill bli lärare - hur blir det då?

En av anledningen till läraryrkets försämrade status är att lärarlönerna har släpat efter jämfört med andra akademiska yrken och att det har varit omöjligt att göra karriär och vara kvar i klassrummet. Skillnaden i lön mellan den nyutexade läraren och en skicklig lärare med många års erfarenhet är på tok för låg.

Därför är det väldigt välkommet med den reform som nu träder i kraft. Från och med i år kommer vi kunna inrätta förstelärare och lektorer på våra skolor. Förstelärare kan den som har visat särskilt god förmåga att förbättra elevernas studieresultat och ett starkt intresse för att utveckla undervisningen bli och det betyder i princip en löneökning med 5 000 kronor per månad. Lektor kan den lärare bli som har avlagt examen på forskarnivå och under minst fyra år har visat pedagogisk skicklighet som lärare. Lektorn får runt 10 000 kronor mer i månaden.

För Huddinges del betyder det här, fullt utbyggt, att vi kommer att ha ca 80 förstelärare inom grundskolan och ca 25 förstelärare inom gymnasieskolan som kommer att ha ett bredare uppdrag att utveckla skolan. Vi satsar dessutom själva på ett antal karriärtjänster för att utveckla matematikundervisningen i kommunen.

Det är en ödesfråga för framtiden att vi har en bra skola med skickliga lärare och då måste vi ha lärare som vill vara med och utveckla skolan och dessa lärare måste också märka i plånboken att deras arbete uppskattas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar