onsdag 17 april 2013

Äntligen dags att bygga en ny skola i Huddinge

I veckan har fullmäktige beslutat att beställa en ny skola. Det kommer att bli en skola för de yngre åldrarna kombinerad med förskola och den kommer att ligga i Kästa. Skolan är efterlängtad och skulle egentligen ha behövts redan för ett par år sedan men planeringen har tyvärr, trots idogt arbete, dragit ut på tiden. I år är dessutom 6-årskullarna mycket stora och många elever får inte gå i den skola de helst önskar. När Kästaskolan är på plats kommer långt fler än idag kunna få sitt förstahandsval och det kommer att bli mindre trångt på våra skolor i Vistaberg/Fullersta. Vad det gäller våra planeringsprocesser har vi skärpt upp dem så att förseningar av detta slag ska förebyggas i framtiden.

Hösterminen 2015 kommer skolan vara inflyttningsklar och Kästaskolan kommer att vara den första skolan som byggs i passivhusteknik i Huddinge. Passivhustekniken medför en låg engergiförbrukning men även en bra innemiljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar