lördag 14 maj 2011

Stockholmsregionen måste få fortsätta att växa

Stockholm växer och lider av växtvärk. Trafiksatsningarna hänger inte med. Många angelägna projekt finns med i den så kallade Stockholmsöverrrenskommelsen men flera ligger tyvärr alltför långt fram i tiden och saknar finansiering. På dagens DNdebatt skriver jag tillsammans med 26 andra Folkpartiföreträdare i länet om behovet av att staten prioriterar upp satsningar i Stockholms infrastruktur redan nu.

Mycket av den tillväxt som sker i Svergie sker tack vare att Stockholmsregionen växer och utvecklas. Förbifarten, Citytunneln och fler andra satsningar görs men det räcker inte för att ta emot den inflyttning som sker och det tryck som finns från företag att etablera sig i regionen. Om Stockholm ska kunna konkurrera internationellt om företagsetableringar som leder till fler jobb måste infrastrukturen hänga med. Gärna fler jobbskatteavdrag men först måste man kunna ta sig till sitt jobb.

På Stockolms södra sida och i Huddinge är det framförallt två projekt som behövs, förutom Södertörnsleden som nu är på gång. Det är Spårväg Syd som ska binda ihop de regionala kärnorna Skärh0lmen/Kungens kurva och Flemingsberg och självklart den länge efterlängtade upprustningen av Huddingevägen. Jag hoppas att regeringen hörsammar vårt upprop och prioriterar upp Stockholms infrastruktur.

I medierna: Stockholmsnytt,

Fler som bloggar: Lotta Edholm, Lennart Gabrielsson, Lars Johansson, FP Järfälla, Peter Olevik Dunder, Anna Starbrink, Peter Andersson, Anders Ekegren och Birgitta Rydberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar