torsdag 26 augusti 2010

På väg mot en fungerande färdtjänst i Stockholm - även för unga

Fri resetilldelning för alla färdtjänstresenärer, fritt val av taxiföretag för färdtjänstresor, och SMS-bekräftelser på bokade resor. Det är några av Folkpartiets förslag för en modern färdtjänst i Stockholms län. Folkpartiet garanterar också att rullstolstaxi den här gången har kommit för att stanna. Anna Starbrink (FP) är ordförande i färdtjänstnämnden och har verkligen lyssnat in behoven som finns för dem som är i behov av färdtjänst.

Många unga, med till exempel synnedsättningar, begränsas idag av att de bara få åka ett visst antal resor. De måste välja mellan att träna, handla eller umgås med vännerna eftersom allt inte ryms inom den tilldelning som finns, även om tilldelningen har ökat under denna mandatperiod.
Det är bara att instämma i Annas ord: "Det är dags att flytta makten över färdtjänstresandet från politiker och tjänstemän till resenärerna".

FAKTA: FOLKPARTIETS FÖRSLAG FÖR FÄRDTJÄNSTEN

Folkpartiets rapport innehåller följande förslag och krav:
1. Kundval i hela färdtjänsten, för att ge makten till färdtjänstens kunder: Kundval råder i dag i rullstolstaxi och är på gång i hela specialfordonstrafiken. Folkpartiet vill att resenärerna ska få välja bland de taxibolag som klarar kraven för en auktorisering.
2. Utökad närtrafik: Antalet närtrafiklinjer ska fortsätta växa i alla områden där det finns underlag av resenärer, framför allt pensionärer. Närtrafiken erbjuder ett flexibelt resande, ibland ända till porten, och gör genom bytesmöjligheter att fler kan använda sig av ordinarie SL-trafik.
3. Fri resetilldelning: Ingen ska behöva avstå resor för att de slår i taket för antalet tillåtna resor. Vissa grupper har redan friare resetilldening. Det ska så snart som möjligt gälla alla färdtjänstens resenärer.
4. Rullstolstaxi ska bevaras. Denna stora frihetsreform för rullstolsburna resenärer är populär och framgångsrik. Ändå råder oklarhet om Socialdemokraternas avsikter; när hade makten sist avskaffades rullstolstaxi. Folkpartiets linje är klar och entydig.
5. Fortsatt tillgänglighetsarbete: Hela kollektivtrafiken ska bli mer tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. Genom en sammanslagning av färdtjänst, SL och Waxholmstrafiken i en trafiknämnd, ska tillgänglighetsfrågorna kunna prioriteras.
6. SMS-tjänst och bättre kundinformation: Kommunikationen med färdtjänstresenärerna kan och ska förbättras ytterligare. Det ska bli möjligt att få SMS-bekräftelse på gjorda bokningar och synskadade resenärer ska kunna få information i läsbart format.

Hela rapporten
Fler som bloggar: Anna Starbrink, Birgitta Rydberg

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar