tisdag 6 april 2010

Var ska lärarnas arbetstider avgöras?

Under påsken beslöt Folkpartiet att lämna Sveriges kommuners och landstings (SKL:s) förhandlingar om arbetstidsavtalen för lärarna. Bra tycker jag. Framförallt för att detta är en sådan infekterad fråga som jag inte tror att man kommer att kunna enas i.

Om förändringar ska ske i lärarnas tidsavtal bör detta ske i förtroende och inte i konflikt. Lärarna är skolans viktigaste resurs och en segdragen och infekterad förhandling gynnar ingen.

Jag tror att om man i framtiden ska disktuera arbetstiderna ska det ske på ett förutsättningslöst sätt och utifrån hur man på bästa sätt kan arbeta för att våra elever ska uppnå bra resultat och ges bra förutsättningar i livet. Och detta tror jag skiljer sig från skola till skola, ämne till ämne och kommun till kommun. Centrala förhandlingar som gång på gång strandar leder inte utvecklingen framåt.

Läs mer: DN, GP, Rapport. Bloggar: Amanda Brihed, Lotta Edholm, Niklas Frykman, Mark Klamberg, Helene Odenjung, Roger Haddad, Mikael Wendt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar