fredag 9 april 2010

Mobbing ska absolut inte tigas ihjäl!

Bo Källström ställer frågan i Mitt i Huddinge den 30/3 om mobbing ska tigas ihjäl och mitt svar är att det absolut inte ska tigas ihjäl. Det är nödvändigt att vi tar tag i mobbing snabbt och kraftfullt för att våra elever ska kunna känna sig trygga i skolan.

Elevernas rättigheter har stärkts vilket nu gör att de kan anmäla till Barn- och elevombudet i fall de känner sig mobbade och anser att skolan inte gjort tillräckligt. Det tycker jag är bra och vi har på varje nämndmöte en redovisning av aktuella anmälningar. I och med att anmälningar har ökat i hela landet och att Skolinspektionen har kommit fram till att väldigt få skolor i Sverige har tillräckligt bra likabehandlingsplaner så har vi i Huddinge satt fokus på just detta under 2010. Varje skola har fått arbeta med sin likabehandlingsplan och dessa ska vara långt ifrån de papperstigrar de en gång var. Istället ska de leda till att elever och lärare tillsammans gör trygghetsvandringar på skolorna för att se var det finns utsatta lägen där det råder risk mobbing och åtgärda dessa.

Vidare arbetar vi med SET, socioemotionell träning på de flesta skolor vilket syftar till att stärka våra barns självkänsla och flera av Huddinges skolor arbetar med Olweusmetoden som är en evidensbaserad metod för att motverka mobbing. Mobbing är tyvärr fortfarande ett alltför stort problem i skolan och vi måste tillsammans tydligt visa från vuxenvärlden att vi inte tolererar mobbing!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar