tisdag 10 december 2013

(S) tror sig ta ansvar men historien visar motsatsen

Igår debatterades budget i fullmäktige. (S) slog på stora trumman om att de minsann satsar mer på skolan än vad majoriteten gör. Förvisso lägger man några miljoner ytterligare till den budget på 1,3 miljarder som grundskolan har inför 2014. Och om pengar löste allt så hade det väl varit gott nog men om vi ska se till att kunskapsresultaten försätter att förbättras handlar det framför allt om rätt fokus i skolan. Den senaste budgeten som (S) lade fram i styrande ställning hade inte mindre än 9 riktade uppdrag till den dåvarande för- och grundskolenämnden. Inget av dessa poängterade att det är kunskapsresultaten som måste vara i fokus. Och detta då kunskapsresultaten i Huddinge låg på katastrofala nivårer.

27% av eleverna hade underkänt i ett ämne eller fler!! Mer än var fjärde elev lämnade grundskolan utan godkänt i alla ämnen. Var var den lässatsning som man nu slår sig om bröstet för då? Det fanns inte en tanke på något sådant i den mål och budget ni lade fram och inte heller i den verksamhetsplan som följde efter.

Svensk skola har behövt återerövra kunskapsuppdraget och i Huddinge har vi gjort det!. Jämfört med när (S) hade makten senast är 8 procentenheter fler elever godkända i alla ämnen. Med dagens elevantal innebär det att 1000 elever färre hade varit godkända ifall vi låg kvar på 2004 års nivå. Sedan 2006 har andelen elever som saknade betyg i ett ämne nästan halverats, Huddinges elever är större utsträckning än både rikets och länets behöriga till gymnasiets ALLA inriktningar till skillnad från när ni hade makten då vi låg under rikssnittet och vi har flera gånger slagit all-time high vad det gäller meritvärde. Vi har i flera omgångar fört till mer pengar till skolan och nu går vi fram med en mindre skattesänkning. Vi klarar av att göra båda och och framför allt klarar vi av att få fler elever godkända i grundskolan än vad ni klarade. Det är lätt att vara opposition, det är bara att ta majoritetens budget och plussa på några miljoner och kalla det för en mycket större satsning. Men att ta ett långsiktigt ansvar och se till att fler elever faktiskt klarar skolan det är betydligt svårare.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar