onsdag 4 december 2013

Fler godkända i fler ämnen

En förutsättning för att våra elever ska bli behöriga till gymnasiet är att de får betyg att söka vidare på från grundskolan. Sedan 2006 har det skett en stor förbättring i Huddinges skolor vad det gäller att uppnå minst godkänt/E i fler ämnen.

Sedan har 2006 har andelen elever som saknade betyg i ett ämne nästan halverats från 9,4 % till dagens 5,5%. Även om 5,5% inte är bra så är det bättre än snittet i Stockholms län där 7,6% av elever saknade betyg i ett ämne.

Andelen elever som ej uppnått målen i ett, flera eller alla ämnen har också minskat från 22% till 18,1%. Även här är Huddinge bättre än såväl riket (där snittet är 23,1%) och länet där snittet är 24,1%.

Andelen behöriga till gymnasiets olika inriktningar står sig också bra i jämförelse med andra:Det finns kvar att göra men vi är på rätt väg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar