tisdag 3 december 2013

PISA och nytt skolforskningsinstitut

Idag kom PISA-resultaten och som väntat hade tyvärr inte trenden vänt. Konstigt är det inte. Skolan har en lång resa kvar att göra för att vända den nedåtgående trend som fått fäste.

En positiv nyhet idag är dock att det nu kommer att inrättas ett Skolforskningsinstitut i Sverige. När jag i höstas var på besök i Finland var det många saker som var slående i skillnaden mellan Sverige och Finland. En sådan sak var att man i Finland noga studerar vilken effekt nya metoder och arbetssätt i skolan har innan man inför dem på bredare front. Denna tradition har vi tyvärr inte haft i Sverige vilket har gjort att det inte är helt lätt att veta vad som fungerar eller inte för att nå bättre resultat. Ett Skolforsksningsinstitut är därför mycket angeläget och välkommet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar