måndag 30 september 2013

Fler skolor ska ta emot nyanlända

Idag presenterar Folkpartiet ett förslag som går ut på att fler skolor ska ta emot nyanlända. Det är ett förslag i helt rätt riktning eftersom våra samhällen ser ut som de gör. Genom att vi tidigare har byggt stora områden med enbart villor och stora områden med enbart lägenheter så har vi tyvärr byggt bort möjligheten till naturliga mötesplatser mellan områden som till exempel skolan kan vara. Som nyanländ hamnar man ofta i ett område med mycket lägenheter och därmed tillsammans många andra nyanlända. Förutsättningarna för att få praktisera svenskan minskar. Därför är det helt rätt tänkt att fler skolor ska kunna ta emot nyanlända. I Huddinge arbetar vi redan på det sättet eftersom vi ser att det ger våra nyanlända elever bättre förutsättningar att klara skolan. Istället för att ett fåtal skolor ska ta emot våra nyanlända elever så har vi istället mottagningsklasser på flera skolor och jag förväntar mig att detta ska leda till bättre resultat på sikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar