onsdag 25 september 2013

Kommunhus eller kontorshus?

Kommunfullmäktige har nu tagit ett stort kliv framåt i frågan om ett nytt kommunhus och beställt en förstudie av ett sådant. Det innebär en fördjupad studie kring förutsättningarna för att bygga ett sådant vilken ska ligga till grund för ett eventuellt beslut om beställning av detsamma. Det är ganska uppenbart att inget parti är speciellt förtjust i att behöva investera i ett nytt kontorshus för den kommunala administrationen men den utredning hittills gjorts visar att det inte nödvändigtvis kommer att bli billigare på sikt att sitta kvar i nuvarande lokaler. För mig, och Folkpartiet, är det viktigt att ett eventuellt nytt kommunhus inte bara blir ett kontorshus utan ett hus som är tillgängligt för Huddingeborna. För oss innebär det man även ska passa på att bygga in ett nytt huvudbibliotek och möjligheter för Huddinges kulturliv i det nya huset. Nuvarande lokalar för, framförallt scenkonsten, i Huddinge är omoderna och inte alltid funktionella. Hur många vet till exempel var "Aulan" ligger och hur mycket verksamhet kan man egentligen ta del av där?

Min vision för ett nytt kommunhus om ett sådnat nu ska byggas är att man ska kunna besöka kommunhuset på helger och kvällar för att kunna se kulturskolans elever uppträda, Huddingerevyn spelas eller något annat arrangemang som faller en i smaken. Att man samtidigt som man handlar i Huddinge centrum kan smita in och låna en bok eller koppla av med en tidning. Att man enkelt och lätt ska kunna ställa frågor om bygglov, föreskoleplaceringar eller vad man nu är intresserad av även utanför kontorstid. Om vi får till dessa funktioner i kommunhuset så bygger vi verkligen ett kommunhus och inte bara ett kontorshus, och det skulle kunna motivera en sådan stor investering.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar