tisdag 10 september 2013

"All time high” igen för Huddingeelevernas betygssnitt

Återigen når Huddingeeleverna det högsta genomsnittliga meritvärdet någonsin för kommunen. Betygssnittet för de niondeklassare som gick ut från Huddinges kommunala skolor i våras låg på 217,1. Tidigare högsta genomsnittliga meritvärdet var vårterminen 2012, då det låg på 212,7. Även andelen som är godkända i minst 16 ämnen ökar medan andel med behörighet till yrkesprogram ligger på samma nivå som tidigare år.

Det är mycket glädjande att den långsiktiga trenden med förbättrade kunskapsresultat för våra elever håller i sig. Särskilt glädjande är att pojkarnas resultat nu förbättras och att nästan 3 procentenheter fler når målen samt att pojkarnas meritvärde i snitt har ökat med 6 poäng. Den skola som har högst genomsnittligt meritvärde i Huddinge är i år Vistaskolan (232,8) tätt följd av Kungsklippeskolan (229,7). Högst andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har Källbrinkskolan där 100 procent av eleverna blev behöriga.

 Den skola som förbättrat sitt meritvärde mest i kommunen är Annerstaskolan, som ökat med hela 35 meritpoäng samtidigt andelen behöriga till yrkesprogram ökar med 11 procentenheter. De flesta skolor uppvisar bra resultat men några har större utmaningar än andra. Vi måste arbeta ännu intensivare för att få en mer likvärdig skolgång för alla Huddingeelever så att fler når kunskapsmålen och blir behöriga till gymnasiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar