torsdag 6 juni 2013

Gymnasieskolan behöver en gräddfil

Igår beslutade Kommunförbundet i Stockholms län uppräkningen av skolpengen till gymnasierna inför 2014. Vi i Folkpartiet ville ha uppräkning på 3 procent. Tyvärr fick vi inte med oss Moderaterna och Socialdemokraterna på detta utan de enades om en uppräkning på 2,3%. De är rädda för att gymnasieskolan ska få en gräddfil jämfört med andra kommunala verksamheter men vi menar att det är just det gymnasieskolan behöver efter de senaste åren då gymnasieskolorna i regionen fått en mycket låg uppräkning trots att läraravtalen har landat på rekordnivåer.
 
Stockholms län står inför en lärarbrist i länet inom ett par års tid. Nationellt sett kommer det enligt SCB finnas en brist på 46500 lärare inom åtta år och behovet av nya lärare kommer framförallt vara i växande storstadsregioner. Om vi menar allvar med att öka läraryrkets attraktivitet och status så måste vi skicka en tydlig signal till kommunerna att gymnasieskolan är prioriterad. Då är uppräkningen av programpriserna på 2,3 procent inte tillräcklig.
 
Så kan det inte fortsätta då vi vet att viktigaste för att våra elever ska nå resultaten i skolan är att vi har skickliga lärare som undervisar dem. Allra viktigast är de skickliga lärarna för de elever som har svårt att nå målen. När andra partier lovar runt och håller tunt om att satsa på lärarna vill vi gå från ord till handling och visa även i lönekuvertet att skickliga lärare uppskattas och ska premieras. Vi kommer att fortsätta att arbeta för en vettig uppräkning av skolpengen till gymnasierna även i fortsättningen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar