onsdag 12 juni 2013

Lärarna prioriteras i 2014 års budget


I skolan ger vi barn och unga de kunskaper och färdigheter de behöver för att klara vuxenlivet. Det är det bästa vaccinet mot hamna snett i framtiden. Och det viktigaste vi kan göra för att se till att våra elever når målen är att anställa riktigt skickliga lärare. Särskilt gäller detta för de elever som har svårast att nå målen. För att kunna rekrytera riktigt skickliga lärare krävs det att vi är en attraktiv arbetsgivare som satsar på våra lärare. Då måste våra skolor vara attraktiva att söka sig till, möjligheten till karriärvägar finnas och sist men inte minst man måste som skicklig lärare märka även i lönekuvertet att vi uppskattar deras arbete.
 
Det är därför bra att vi i nästa års budget pekar ut lärarna som prioriterade med en högre generell uppräkning än övriga och det är bra att vi redan 2012 och i år har tillfört mer pengar så att lärarnas högre löner inte ska gå ut över andra viktiga prioriteringar inom skolan. Skickliga lärare höjer våra resultat och vi måste svara upp och höja deras löner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar