fredag 31 maj 2013

Det blir dyrare att begravas

I veckan fattade riksdagen beslut om att göra begravningsavgiften enhetlig i hela Sverige. I Huddinge har vi idag 11 öre i begravningsavgift. I framtiden kommer den troligen ligga på 24 öre per intjänad hundralapp. Ingen katastrof för de flesta men för de som lever på marginalen kommer det att märkas. Och framförallt kommer incitamentet att hålla kostnaderna nere försvinna.

Idag betalar vi för vad begravningsverksamheten i kommunen faktiskt kostar medan i framtiden kommer vi att påverkas av hur begravningsverksamheten sköts över hela landet. Fel tycker jag. Och framförallt är det helt uppåt väggarna att riksdagen tar detta beslut utan att kommunerna fått säga sitt och utan att det tydligt framgår att beslutet påverkar många svenskars privatekonomi.

Läs mer: DN, Metro, Folkpartiet

Bloggar gör också: Anders Ekegren, Folkpartibloggen, FP Huddinge

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar