fredag 14 juni 2013

Vägen mot en jämställd skola


Häromdagen debatterade vi ett förslag om teknikkurser för flickor på sommarlovet i kommunfullmäktige. Jag har inget emot om en skola i Huddinge skulle anordna sommarkurser i teknik för flickor men jag vill inte heller från fullmäktige lägga det uppdraget på skolan. Den enkla anledning är att jag är rädd för att det blir ännu ett projekt som dör projektdöden. Det är alldeles för lätt att istället för att systematiskt arbeta med jämställdhetsfrågorna varje dag i våra klassrum slå sig till ro med att vi har gjort en sommarkurs för flickor. Delegationen för jämställdhet i skolan slår fast att många goda intentioner i form av projekt, som  t ex sommarskolor för flickor i teknik, sällan har lett till att man på riktigt har dragit några lärdomar och förändrat kärnverksamheten.
Jag vill att vi ska arbeta på ett systematiskt sätt med jämställdhetsfrågorna och det arbetet pågår. Skolledare samt  35 arbetslag har genomgått genusutbildning, i vårt systematiska kvalitetsarbete analyserar vi såväl kunskapsresultaten som resultaten på elevenkäten utifrån kön och vi har genuspedagoger anställda för att hjälpa oss arbeta med dessa frågor på ett professionellt sätt. Och inom kort kommer även våra studie- och yrkesvägledare genomgå genusutbildning.
Jag vill att våra rektorer och lärare ska titta på elevernas resultat och fråga sig själv; Varför har tjejerna på min skola högre betyg än killarna i hemkunskap – beror det på att de kan mer eller beror det på en föreställning av vad killar och tjejer borde kunna? Varför har killarna högre betyg än tjejerna i idrott? Varför ligger killarna alltid sämre till på nationella proven i läsning? Hur arbetar vi för att killar och tjejer ska motiveras och inspireras till att prestera bra i alla ämnen? Vad ska vi ändra på inför hösten för att vår undervisning ska bli mer jämställd?
Jag tror det är viktigare att våra lärare och rektorer sysslar med detta istället för att arrangera sommarkurser. Målet är ju att den ordinarie teknikundervisningen ska vara så pass bra att fler tjejer och killar vill bli ingenjörer i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar