torsdag 20 september 2012

Sveriges mest engerieffektiva förskola finns i Huddinge

För ett par, tre år sedan besökte jag tillsammans med barn- och utbildningsförvaltningen samt Huge Allingås där vi tittade på deras nybyggda passivhusförskola. Den var fräsch och modern, hade låg energiförbrukning och dessutom upplevde barn och personal att inomhusmiljön var bättre. När vi kom hem var vi flera som i olika kanaler arbetade för att vi även i Huddinge skulle bygga förskolor i passivhusstandard. Jag för min del propsade på att vi i den klimat- och energiplan som var under framtagande skulle skriva att alla nya kommunala byggnader ska uppnå minst passivhusstandard. Det tog ett tag att få alla med på tåget, precis som vid alla förändringar. Men nu har vi gått från beslut till verklighet. Idag var jag på invigning av den första passivhusförskolan i Huddinge, Sagoskogen, i Balingsnäs som kommer att ha den hittills lägsta engergiförbrukningen i Sverige. Ytterligare två likadana förskolor är planerade.
För cirka ett och ett halv år sedan var det dags igen. Då bar det av till Landskorna för att studera bygget av en passivhusskola. Och snart sätter vi spaden i jord för en sådan även i Huddinge. Ny skolan i Kästa kommer att byggas med denna teknik. Känner mig stolt över att ha bidragit till detta.

Spana även in hur bra man har utnyttjat det faktum att förskolan ligger granne med ett naturreservat. Utgång rak ut i reservatet från gården.

2 kommentarer: