tisdag 25 september 2012

Karriär i klassrummet

Riktigt skickliga lärare behövs för att utveckla skolan och de behövs i klassrummen, inte på administrativa tjänster. Riktigt skickliga lärare ska också veta att de är skickliga och att de är nycklen till skolutveckling och det räcker inte med en dunk i ryggen utan det ska vara tydligt även när de öppnar lönekuvertet. Därför välkomnar jag, tillsammans med Stockholms stads skolborgarråd Lotta Edholm, den satsning som Folkpartiet nu drivit igenom i regeringen:

FP: Karriärtjänster lyft för svensk skola

Folkpartiet i Stockholms län välkomnar regeringens satsning på karriärtjänster för lärare. Satsningen innebär ett rejält kliv framåt för ökade karriärvägar för undervisande lärare, med lönelyft kring 5 000 kronor för förstelärare och 10 000 kr för lektorer.

-         Satsningen på lektorat och förstelärare kommer att förstärka kvaliteten i den svenska skolan. Min förhoppning är att alla kommuner i Sverige påbörjar arbetet med att införa nya karriärvägar för lärare, säger Lotta Edholm (FP), skolborgarråd i Stockholms stad.

Folkpartiet i Stockholms län kommer att prioritera att karriärtjänsterna verkligen går till de lärare som utvecklar skolan och lyfter eleverna. Hur tjänsterna ser ut är upp till varje kommun, men viktigast är att skolorna och rektorerna får modet att börja belöna de lärare som gör skillnad för elevernas kunskapsutveckling.

-         Folkpartiet måste vara garanten för att läraryrket uppvärderas. Då måste man kunna göra karriär och samtidigt vara kvar i klassrummet. Vi som kommunpolitiker har ett ansvar för att följa upp att satsningen får rätt effekt. Varje elev ska få chansen att lyckas i skolan och det är skickliga lärare som gör skillnad, säger Malin Danielsson (FP), kommunalråd i Huddinge.

Fler som bloggar: Helene Odenljung, Anders Ekegren,

I medierna: Svd, SR, GP,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar