onsdag 20 juni 2012

Stäng inte dörren för mer kollektivtrafik i Huddinge

Kollektivtrafiken mellan Huddinge C och Kungens kurva behöver förstärkas. Idag går en utryckningsväg genom ett naturområde från Kvarnlyckevägen till Ryttarhalsvägen. Folkpartiet har länge drivit att denna väg, under namnet Åleden, skulle kunna öppnas för kollektivtrafik i syfte att avlasta Häradsvägen som har stora framkomlighetsproblem. Denna kollektivtrafiksträckning har även lyfts av tjänstemännen som ett utredningsförslag men har politiskt ogillats av övriga partier i majoriteten, och därför har Åleden tagits bort från det förslag som nu går ut på samråd. Därmed försvinner Huddingebornas chans att tycka till om förslaget.

I Huddinges nya översiktsplan räknar man med att vi blir 40 000 fler invånare 2030. Infrastruktur och kollektivtrafik måste då hänga med. Detta innebär konkret att vi måste se till att bygga tillräckligt mycket i Glömstadalen och Loviseberg för att det ska vara intressant för stat och landsting att investera i Spårväg Syd - men även att vi måste våga titta på alla olika möjligheter till förbättrad kollektivtrafik där Åleden kan vara en lösning.

FP är det enda parti som står upp för att utredningsalternativet ska vara med i samrådet, så att Huddingeborna får säga sitt. Att bygga ett hållbart samhälle är inte lätt. Det gäller att kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Å ena sidan hänsyn till naturområden, å andra sidan hur vi ska nå klimatmålen och sänka våra koldioxidutsläpp. Stänger vi dörren för Åleden har vi gjort både miljön och Huddingeborna en björntjänst.

Länk till samrådsförslaget

Vårt förslag har uppmärksammats i Södra sidan och i DN:Inga kommentarer:

Skicka en kommentar