onsdag 27 juni 2012

Mognadstester på 6åringar?

Måste ju säga att jag inte är speciellt förtjust i Moderaternas förslag om mognadstester. Självklart så spelar mognad in men att masstesta barn på det sättet känns osmakligt. Sedan undrar man ju vad det är för tester som Tomas Tobé (M) tänker sig...

Jag tycker det är bättre att vi arbetar med att övergången mellan förskola och skola blir bättre. Förskolan har redan otroligt god kunskap om barnen och kan bidra med mycket information till skolan om hur de på ett bra sätt kan ta emot barn i behov av särskilt stöd. Omognad och behov av särskilt stöd är inte heller samma sak. Omognad kan innebära att man behöver börja lite senare och där kan skolan bli bättre på att föra en dialog med föräldrarna om att en senare skolstart ibland gynnar eleven på lång sikt. Alltför ofta tror jag såväl skola som föräldrar är lite rädda för att att "bryta ålderstänket".

Barn som är mogna för sin ålder behöver inte alltid ha det lätt för sig i skolan utan kan ha svårt att till exempel knäcka läskoden. Det finns redan idag massor av duktiga lärare som är fullt kompetenta att göra dessa pedagogiska bedömingar utan ett mognadstest till sin hjälp. Att fånga upp barn i behov av särskilt stöd finns det andra metoder för. I Huddinge LUS-ar vi till exempel eleverna. Det vill säga använder LäsUtvecklingsScheman för att stämma av hur de ligger till i läsningen vilket ger en hint om de är i behov av särskilt stöd eller ej i svenska. Skillnaden mellan LUS och mognadstest är dock att vi mäter barnens kunskaper och inte deras egenskaper.

Läs även Hanne Kjöller, DN, Prestationsprinsen 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar