fredag 29 juni 2012

Huddingeleverna betyg forsätter att öka

Huddinges elever överträffar återigen det högsta genomsnittliga meritvärdet någonsin för de kommunala skolorna i kommun. Snittet för de niondeklassare som gick ut från Huddinges kommunala skolor i år låg på 212,7. Tidigare högsta genomsnittliga meritvärdet var vårterminen 2010, då det låg på 211,3. Även andelen som är godkända i minst 16 ämnen ökar medan andel med behörighet till yrkesprogram ligger på samma nivå som tidigare år.

Det är mycket glädjande att skolornas kunskapsresultat förbättras. Särskilt glädjande är det att Vårbyskolan, som arbetat hårt för att förbättra kunskapsresultaten, i år förbättrar meritvärdet med hela 16,2 meritpoäng. Samtidigt ökar andel som är godkända i minst 16 ämnen från 60 till 64,5% på skolan.

Den skola som har högst genomsnittligt meritvärde i Huddinge är i år Vretskolan (230,1) tätt följd av Kvarnbergaskolan (229,1). Högst andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram har Balingsnässkolan och Vretskolan som båda har 98% behöriga.

Den skola som förbättrat sitt meritvärde mest i kommunen är Skogåsskolan, som ökat med hela 17,7 meritpoäng samtidigt som fler elever från skolan är godkända i minst 16 ämnen. De flesta skolor uppvisar bra resultat men några har större utmaningar än andra. Vi måste arbeta ännu intensivare för att få en mer likvärdig skolgång för alla Huddingeelever så att fler når kunskapsmålen och blir behöriga till gymnasiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar