måndag 28 april 2014

Lat, stökig, konstig och bråkig

...är några av de beskrivningar som ett gäng elever berättar för mig att de har stött på under sin skoltid. Ofta åtföljt av: Du måste skärpa dig!

Dessa elever går nu på en folkhögskola i en klass för elever med Aspergers syndrom. De flesta har sent under sin skoltid fått veta att det som gör att de upplevts som lata, stökiga, konstiga eller bråkiga beror på det faktum att de har Aspergers och att omgivningen har utgått ifrån att de inte har det. De har kämpat med att förstå sig själva och varför de fungerar som de gör och omgivningen har visat alltför lite förståelse för dem.

Alla elever som upplevs som lata eller bråkiga har inte Aspergers och vissa elever behöver säkert "skärpa sig" men när skolan inte har tillräckligt med kunskap om hur t ex Asperers symptom yttrar sig och därför missar vad elevens beteende beror på är det skolan som behöver "skärpa sig".

Och om skolan ska kunna "skärpa sig" behövs kunskap. Kunskap om hur olika funktionsnedsättningar fungerar, kunskap om hur man bemöter elever med olika funktionsnedsättningar och kunskap om hur man arbetar med inkludering.

Jag vill gärna se att nästa lärarlyft i Sverige är just ett lärarlyft om ledarskapet i klassrummet, om pedagogiska verktyg för att arbeta inkluderande, om vad olika funktionsnedsättningar innebär och hur upptäcker vad som ligger bakom lat, stökig, konstig och bråkig.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar