måndag 14 april 2014

Från plats 76 till 63 - Huddinge klättrar i kunskapsligan

Varje år ger SKL ut öppna jämförelser av grundskola på kommunnivå. Den jämförelse tycker jag är extra intressant är när man tittar på hur väl kommunerna lyckas med kunskapsuppdraget. Då väger man samman andel elever som nått målen i alla ämnen, genomsnittligt meritvärde, andel behöriga till gymnasieskolans yrkesprogram samt andel elever som nått minst godkänt på ämnesproven i årskurs 9

I år klättrar Huddinge hela 13 placeringar från plats 76 till plats 63 av landets 290 kommuner. Och detta är en del i en mer långtgående trend av förbättrade kunskapsresultat i Huddinges skolor. Det mest avgörande är att fler når målen i alla ämnen  (82,2 procent 2014 jämfört med 80,5 procent under föregående år).

Vi arbetar målmedvetet arbete med att höja kunskapsresultaten i Huddinges grundskolor och det fungerar. Kunskapsresultaten har i princip oavbrutet ökat sedan vi tog över 2006. Det finns inga genvägar utan fokus på kunskap krävs och det är skickliga lärare är som är den enskilt viktigaste faktorn för att eleverna ska nå målen.

Huddinges mål är att ligga på topp 3 i Stockholms län. Dit ska vi nå eller som en av våra rektorer säger; "I min värld finns det ingen anledning att till att vi inte skulle kunna vara top10 (i Sverige). Alla förutsättningar finns. Nu handlar det om att göra mer av rätt saker. Vi ska bara inte fastna i resultaten utan se de som en värdemätare på att vi bedriver verksamheter som på alla plan är lärande".

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar