måndag 17 februari 2014

Miljardinvesteringar i nya och gamla skolor i Huddinge

Huddinge växer och tre nya skolor kommer att byggas inom den kommande femårsperioden. Samtidigt fortsätter renoveringen av de äldre skolorna i kommunen med fokus på bra arbetsmiljö för elever och lärare. Sammantaget gör detta att kommunen kommer att investera cirka en miljard kronor i skollokaler de kommande fem åren. Behovet av nya skolplatser är stort i Huddinge och vi arbetar under högtryck för att fler skolor ska bli klara så snart som möjligt. 1500 nya skolplatser i Kästa, Glömsta och centrala Huddinge kommer de 3 nya skolorna bidra med.

Det är inte bara nya skolor som behövs utan äldre skolor behöver också rustas upp. Vi har en hel del skolor från 50, 60- och 70-talet som nu behöver genomgripande renoveringar för att ventilation, tillgänglighet och arbetsmiljö för elever och lärare ska hålla måttet. Ur klimatsynpunkt är renoveringarna viktiga eftersom vi genom bättre klimatskal sänker energiförbrukningen för skolorna.

Fakta nya skolor och skolrenonveringar:
Byggnation av en ny skola i Kästa påbörjades våren 2103 och den kommer att stå klar 2015. Våren 2014 kommer byggnation av en ny skola i Glömsta påbörjas för färdigställande 2016 och en ny skola i Solgård utreds med målet att tas i drift 2018. Sammanlagt investeras dryga 700 miljoner i nya skolor.

Kvarnbergsskolan renoveras under 2015/2016 till en beräknad investeringskostnad på 187 miljoner. Edboskolans matsal har byggts ut och köket kommer att renoveras under 2014/2015.

Vidare utreds Stenmoskolans, Utsäljeskolans och Tomtbergaskolans renoveringsbehov och akustikförbättringar i befintliga skolors slöjd-, musik- och idrottssalar genomförs på sex skolor.

Sedan 2011 har den nya Rosenhillskolan tagits i bruk. Vid Segeltorpsskolan och Trångsundskolan har både nybyggnation och stora renoveringar genomförts. Snättringeskolan har fått en ny matsal och Hörningsnässkolans kök har renoverats för att kunna fortsätta att vara tillagningskök.

Se nyhetsinslag i ABC.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar