söndag 16 februari 2014

Är byggbar mark slut i Stockholmsregionen?

Ja, i alla fall om man ska tro Handelskammaren som presenterat en rapport över tillgången tillmark för framtida bostäder. Bostadsbyggande står ofta i konflikt med riksintressen som skydd av natur och fornminnen och reservat för vägar menar de. Ett område som de lyfter fram där man borde ompröva beslut om naturreservat är på Masmoplatån i Huddinge.

För ett par år sedan beslutade fullmäktige att stora delar av Masmoplatån skulle ingå i Gömmarens naturreservat. Folkpartiet drev hela tiden på för att den del av Masmoplatån där det idag finns en outnyttjad T-baneuppgång skulle bevaras för framtida bostadsbyggande. En del av de mål vi har i kommunen står i konflikt med varandra. Bygga bostäder i kollektivtrafiknära områden kontra bevara naturområden är ett exempel. Tack vare Folkpartiet är dock dörren inte helt stängd för framtida bostäder på Masmoplatån.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar