torsdag 20 mars 2014

Lågstadielyft


Det är i de yngre åldrarna vi lägger grunden. Om våra elever inte kan läsa, skriva och räkna på en tillräckligt hög nivå när de lämnar årskurs tre kommer de att ha svårare att klara resten av sin skolgång. Ju äldre eleverna blir desto mer avancerad är den kunskap och de förmågor de behöver ta till sig och sitter då inte grunderna blir det svårt att hänga med. Därför är regeringens satsning på ett lågstadielyft mycket välkommet. I reda pengar innebär det ett permanent statsbidrag på 2 miljarder kronor från och med 2015, och pengar ska gå till att höja kvaliteten på undervisningen i de lägre årskurserna. Det räcker till exempel till 4000 nya lågstadielärare eller möjlighet att minska klasserna med 4-5 elever per klass. För Huddinges del borde det innebära ett tillskott på cirka 20 miljoner från och med nästa år.

En annan del i lågstadielyftet som är minst lika viktig som resurstillskottet är att det utreds hur förskoleklassen ska bli obligatorisk. Alla vet hur nyfikna och vetgiriga 6-åringar är och istället för som nu gå ett år i förskoleklass, eller nollan som den kallas bland barnen, så får man börja i skolan ”på riktigt”. Genom att göra förskoleklassen obligatorisk så är jag övertygad om att vi kommer ta ett stort kliv fram mot en mer likvärdig skola.

Läs mer om regeringens lågstadielyft på: http://www.dn.se/valet-2014/regeringen-satsar-stort-pa-sma-klasser/

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar