torsdag 31 oktober 2013

Kunskapsresultaten är bättre i Huddinge än i riket

Huddinges grundskolor står sig bra i jämförelse med resten av landet och betygssnittet har höjts under flera år. Andelen elever som gick ut nian i våras och som nådde målen i samtliga ämnen i grundskolan är i Huddinge 81,9 procent. Motsvarande siffra för hela landet är 77 procent visar statistik från Skolverket. Även vad det gäller betygssnittet ligger Huddinge över riket med 216,6 i snitt jämfört med 212,8.

Från 2004 har vi ökat andelen som nått målen i alla ämnen från 73 procent till dagens 81,9 procent vilket är ett gott betyg på att arbetet vi gör i våra skolor går i rätt riktning. Dock kvarstår en hel del arbete innan målet om att alla elever ska vara godkända i alla ämnen och fler ska nå topprestationer är uppnått.

Nyckeln till att fler ska nå kunskapsmålen är att vi har skickliga lärare ute i våra skolor och därför satsar vi på våra lärare genom att bland annat inrätta förstelärare, erbjuda lärarlyftet och kompetensutveckling kring hur man arbetar med elever som på olika sätt utmanar. I nästa vecka kommer grundskolenämnden anta sin verksamhetsplan för 2014 och då kommer jag beskriva mer om hur vi ska arbeta kommande år för att kunskapsresultaten ska fortsätta öka.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar