måndag 28 oktober 2013

Halvspråkig eller tvåspråkig?

Härom veckan var jag på besök på ett par modersmålslektioner i arbiska. Det var mycket intressant. Modermålsläraren Jabbar Ziadi, som för övrigt utsågs till en av årets pedagoger 2012 í Huddinge, berättade med inlevelse hur han arbetar för att eleverna inte bara ska bli halvspråkiga utan verkligen tvåspråkiga. Det vill säga att istället för att de inom vissa delar av språket bäst uttrycker sig på sitt modermål medan inom andra delar bäst behärskar svenskan så arbetar han för att de ska bli bra i både och. Genom att behärska modersmålet bra kan de lättare lära sig svenska bra. Han använder en mängd olika metoder för att uppnå detta. Bland annat har han använt sig av skriva sig till läsning på Ipads. Vidare så arbetar han, precis som man ska, med indviduella planer för varje elev och väger då in hur det går för dem i övriga ämnen i skolan för att se om de genom att lära sig t ex kemins terminologi på modersmålet lättare behärskar den även på svenska.

Ett intressant projekt som han genomför tillsammans med de äldre eleverna är att delta i en tävling där målet är att lärare och elever ska lära sig mer om att använda internet som ett digitalt verktyg i undervisningen. Inom ramen för detta har de startat sidan www.kitabi.se där eleverna två och två tillsammans skriver en bok som på hemsidan publiceras både på svenska och arabiska. Kitabi betyder just min bok på arabiska.

Jabbar är generös och delar gärna med sig av sina utbildningsmetoder och annat på bland annat siten www.jabbar.se men även genom att bidra till Skolverket arbete med utveckling av modersmålsundervisning och inte minst som förstelärare inom Huddinge. Det var verkligen ett nöje att få delta på dessa lektioner.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar