tisdag 29 maj 2012

Skolinspektionens granskning klar

Idag presenterade Skolinspektionen sin granskning av Huddinges skolor. Rapporten offentliggörs idag och i samband med det så var Skolinspektionen på plats och berättade om vad de hade sett.

Att bli ganskad är svårt men det är också bra och nyttigt. Och det känner jag att våra grundskolerektorer också tycker. Det här ger dem en skjuts frammåt i arbetet, svart på vitt vad de behöver arbeta med, och från inspektionens sida har man varit med nöjd med hur väl vi svarat upp inför och under granskningen.

För mig känns bra att det inte framkom några större överraskningar i granskningen. Vi har i stort samma bild av våra skolor som skolinspektionen har. Vi har utvecklingsområden däribland likvärdigheten, utvärderingen av resultaten, arbetsron och stöd till eleverna att arbeta med. Dessa känner vi till sedan tidigare och dessa kommer vi att fortsätta att jobba med. Dock är jag glad att höra att skolinspektionen gör bedömningen att vi är bättre rustade att ta oss an dessa utvecklingsområden nu än när de besökte oss senast. Det är ett kvitto på att det vi gjort de senaste åren är i rätt riktning.

Nu ska vi ta oss an resultatet av den här granskningen lika bra som vi tog oss an själva granskningen. För det är då vi lyfter våra skolor och förskolor i Huddinge.

Läs mer om granskningen.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar