torsdag 31 mars 2011

Fredagen den 25 mars besökte jag tillsammans med riksdagsledamot Anna SteeleKarlström (FP) och gymnasienämndens vice ordförande Cem Delen (FP) Sågbäcksgymnasiets lärlingsutbildningar. På Sågbäcksgymnasiet erbjuds lärlingsutbildning med två inriktningar: byggprogrammet husbyggnad och byggprogrammet målare. Skolan har cirka 90 lärlingar och cirka 600 elever på andra yrkesprogram. I Huddinge väljer byggelever inriktning redan från åk 1 och lärlingsprogrammen är treåriga. Entreprenörskap ingår som ett bärande tänk i skolans alla utbildningar.

Det var ett mycket inspirerande att besöka utbildningen. Lärlingarna vi träffade uppskattade och var stolta över sin utbildning, som de tyckte var väl anpassad efter deras och arbetsmarknadens behov. Det framgick väldigt tydligt både när vi pratade med lärarna och lärlingarna att detta är en spetsutbildning för de elever som är målmedvetna och hängivna till det framtida yrke de utbildas för. Det är också mycket glädjande att eleverna var säkra på att de lätt skulle kunna få jobb eller kunna starta eget efter utbildningen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar