tisdag 5 april 2011

Låt kommunerna ta långsiktigt ansvar för sin ekonomi!

På dagens DNdebatt skriver jag tillsammans med fler Folkpartiföreträdare i Stockholms län om att kommunerna måste ges det långsiktiga ansvaret för sin ekonomi. Under finanskrisen rådde även en kommunkris där regeringen fick skjuta till pengar för att skola, vård och omsorg inte skulle drabbas för hårt. Många kommuner, däribland Huddinge, tog ansvar för att värna våra barn, unga och äldre och samtidigt hålla ekonomin i balans. Innan krisen hade kommunen flera goda år då vi gjort en del överskott men som vi på grund av balanskravet inte kunde använda då när vi verkligen behövde dem. Nu gör kommunen överskott igen och dessa pengar måste i framtiden kunna användas för att förhindra onödiga sparkrav inom skolan eller på våra äldreboende. Därför måste regeringen med Anders Borg i spetsen förändra balanskravet innan nästa ekonomiska kris.

Fler som bloggar: Anders Ekegren; Lotta Edholm; Lennart Gabrielsson; Peter Olevik Dunder; Birgitta Rydberg; Folkpartiet Huddinge; Lars Johansson; Anna Starbrink

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar