fredag 18 mars 2011

Forskning ska finnas även på karolinska i Huddinge

Är glad att Alliansen i landstinget tydliggjort att Karolinska i Huddinge även fortsättningsvis ska har högkvalificerad vård och forskning. Flemingsberg har stor tillväxtpotiential inte minst vad det gäller nyföretagande och innovationer. Att då flytta stora delas av forskning från området vore att ta ett steg bakåt istället. Fler som bloggar: Anna Starbrink, Birgitta Rydberg , FP i Nacka, och Hans Åberg I media: Läkartidningen, ABC , TV4 och Sr P4.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar