torsdag 23 januari 2014

Fokus på skolornas kärnuppdrag i 2014 års verksamhetsplan

Vi hade tidigare en vision i kommunen som hete ”Kunskap berikar”. Fina ord som tyvärr aldrig fylldes med något berikande innehåll. Nu har vi visionen att vara en av de tre mest populära kommunerna i länet att bo i. Det förpliktigar. Det gör att våra skolor måste prestera bättre. Det räcker inte länge med att vara bäst på Södertörn, vi ska vara bland de bästa i länet.
 
I detta års verksamhetsplaner för skolnämnderna slår vi för första gången fast vad som kännetecknar:
 
en professionell pedagog,
professionell skolledare och
en Stödjande lärmiljö.
 
Och detta paketeras i något som vi kallar för en pedagogisk plattform som ska genomsyra verksamheten från förskola till vuxenutbildningen. Aldrig tidigare har vi haft ett så tydligt fokus på våra förskolors, skolors och gymnasiers kärnuppdrag det vill säga undervisningssituationen, mötet mellan lärarna och eleverna som sker varje dag ute i våra klassrum och förskolor.
 
När vi tillträdde 2006 sa vi att vi skulle lägga en promille av BUFs budget på forskning. Den pedagogiska plattformen bygger till 100% på forskning. Från 1 promille till 100%.
 
Om vi menar allvar med att fler ska klara målen då är det i klassrummen som förändringarna måste ske och om någon har missat de senaste årens skolforskning så kan de lätt sammanfattas med: Skickliga lärare är avgörande!
 
För det är först när vi har lärare som har höga förväntningar på alla elever som alla kan nå framgång. Det är först när våra lärare är tydliga ledare bland barn och elever som det blir ordning och reda i klassrummen och det är först när våra lärare har förmåga att utveckla sin egen undervisning och göra mångsida insatser för barn och elever i behov av särskilt stöd som alla elever kan få det stöd som de behöver.
 
Och för att alla våra skickliga lärare ska kunna göra ett bra jobb måste vi skapa förutsättningar för dem. 150 förstelärare, en ny digital plattform, Huddinge-know-how och fokus på lärarnas arbetssituationeär några av de konkreta åtgärder som kommer att arbetas med under 2014.
 
 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar