torsdag 30 augusti 2012

Vårbys skolor satsar på läsplattor

Det rasade i våras en debatt om penna och papper eller läsplatta är det bästa verktyget i skolan? Både och är självklart för mig. Det framgår allt tydligare hur stor nytta man kan ha av läsplattor och datorer i undervisningen redan i de tidigare åldrarna i skolan. Därför är jag glad att i skolorna i Vårby nu på ett genomtänkt sätt satsar på att med hjälp av den digitala tekniken höja kunskapsresultaten.

Metoden "skriva sig till läsning" har testats på flera av Huddinges skolor och givit resultat. Även inom modersmålsundervisningen har vi en lärare som genomfört ett projekt för testa denna pedagogiska metod och resultatet visar tydligt att de elever som ingick i projektet utvecklades mer än de som gick i grupper med "vanlig" undervisning. Det test som gjordes mot slutet av terminen (med papper och penna) visade att eleverna inom projektet i snitt hade 85 poäng (av 95) medan de som inte deltog i projektet i snitt hade 60 poäng. Nu är detta i liten skala och kan inte dras alltför stora slutsatser på men det är helt klart tillräckligt intressant för att vi ska prova det i större skala och jag kommer noga att följa utveckligen i Vårby skolor.

Vårbyskolan var för övrigt den skola i Huddinge som höjde sitt meritvärde mest i år. Bra jobbat!

Läs mer i Södra sidan.

1 kommentar: