tisdag 28 augusti 2012

Mobbing i alla dess former måste tas på allvar

I dagens DN kan man läsa om att nätmobbing förekommer i yngre åldrar än vad man tidigare trott. Det är allvarligt precis som all form av kränkande behandling. Det får aldrig accepteras att en elev, eller lärare för den delen, utsätts för kränkande behandling och skolorna måste ha rutiner för att upptäcka detta.

I Huddinge arbetar vi på olika sätt för att förebygga mobbing. Alla skolor har uppdaterade likabehandlingsplaner som följs upp där åtgärder listas för att motverka mobbing. Det kan röra sig som hur rastvakterna organiserar sig eller hur toaletterna är placerade. Flera skolor arbetar även med Olweusprogrammet för att förebygga mobbing där en viktig komponent är att alla vuxna på skolan deltar i värdegrundsarbetet.

Nätmobbing är troligen svårare att upptäcka. Det är inte säkert att lärare och föräldrar rör sig på internet i samma mönster som eleverna. Därför tror jag det är viktigt att höja kunskapen bland såväl lärare som föräldrar om vad som händer på nätet så att de kan ta emot en elev som känner sig illa behandlad på nätet på ett korrekt sätt. Vad innebär det att en bild lagts upp mot ens vilja på Facebook? Eller vad innebär det att alla i klassen ignorerar ens avatar på Moviestarplanet? Utan den förståelsen kommer vi vuxna inte kunna ta emot och förstå vad eleverna genomgår. Här har vi en utmaning framöver. I Huddinge har vi börjat att anta dem genom att skicka alla lärare på en grundläggande IT-utbildning (PIM) men mer behöver göras. Och jag kommer följa hur skolorna arbetar med detta i sina likabehandlingsplaner.

Fler som bloggar Lotta Edholm

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar