torsdag 19 januari 2012

Vi måste kunna möta alla elever i skolan!

Under en tid har skolans bemötande av det ökande antalet barn med neuropsykiatriska funktionssvårigheter debatterats i media. Skolans uppdrag är att möta alla barn och så långt det är möjligt inkludera alla barn i den ordinarie undervisningen. Barn med neuropsykiatrisk känslighet behöver arbetsro, en tydlig struktur och närvarande lärare. Under 2012 fortsätter därför arbetet för att kommunens lärare ska kunna ge alla elever en bra undervisning i ordinarie klass. Detta görs genom ytterligare satsningar på kompetensutveckling och handledning för att stärka lärarnas pedagogiska ledarskap.

Ett exempel som vi arbetar med i dagsläget är nätverk för specialpedagoger där en pedagog kan komma till en annan skola och ge nya idéer kring hur kollegan skulle kunna förbättra situationen i den egna klassen. Ibland blir man hemmablind och behöver hjälpas åt med nya grepp.

Det är viktigt att man inte tänker att det är eleven som ”är fel” när något inte fungerar, utan att det är skolans förhållningssätt som behöver förbättras. Något som konkret visar på detta är att vi byter namn på organisationen från Elevstöd till Skolstöd. Det handlar om att skolan ska ta sitt ansvar och ge varje elev det stöd den behöver för att nå kunskapsmålen.

Läs mer: DN

2 kommentarer:

  1. Jättebra med höga ambitioner i en viktig fråga! Vill dock bara påpeka vikten av att alltid utgå från barnet som unik individ. Det är inte säkert att två barn med samma diagnos har exakt samma stödbehov. Utgå från individen och ge varje elev det stöd som hon eller han behöver. Lycka till!
    Mvh; Heidi Henftling, Botkyrka

    SvaraRadera
  2. Viktig poäng Heidi och enför mig självklar utgångspunkt!

    SvaraRadera