torsdag 1 juli 2010

Lättare att träffa en läkare med vårdvalet

Trevlig rapportering om Vårdval Stockholm idag. I en ny rapport konstateras att vårdvalet i Stockholm har levt upp till de mål som politiken har satt upp. Bland de viktigaste av dessa målen är så klart att det ska bli lättare att få träffa en läkare. Tillgängligheten har ökat och främst i områden som oppositionen befarade skulle missgynnas av ett vårdval. Stockholms län har fått över 35 nya vårdcentraler och 120 fler läkare i primärvården och många av dessa i så kallade utsatta områden, kan man läsa landstingsrådet Birgitta Rydbergs blogg.

Fler kommer till läkare inom kortare tid. Det gynnar framförallt individen men självklart hela samhället.

Läs mer: Jessica Ericsson, Rasmus Jonlund, Olov Lindquist, Martin Ängeby

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar