torsdag 6 maj 2010

Slopat sparkrav 2011

Huddinge kommun har klarat finanskrisen bättre än de flesta vilket gör att vi nu kan slopa sparkravet 2011. Det betyder att vi kan skjuta till ytterligare 42 miljoner till kommunens verksamheter.

I övrigt ger budgeten goda möjligheter att fortsätta utveckla Huddinge. Skolorna ges möjlighet att fokusera på att sjösätta alla reformer som såsom nya skollagen, nya läroplaner och kursplaner. Huddinge ska fortsätta att bli bättre på miljö- och hållbarhetsfrågorna. Vi ska bygga energieffektivt och samordna våra varutransporter. Ett spännande projekt vi ser framför oss är etablering av vindkraftproduktion i Gladö.

Utmaningar som kvarstår är att få fler Huddingebor i arbete, bygga nya bostäder för ungdomar men också för äldre som efterfrågar trygghetsboende samt att utöka valfriheten inom äldreomsorgen.

Läs hela mål och budget

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar