tisdag 18 maj 2010

Inga besparingar på skolan i Huddinge 2011

I Mål och budget för 2011 för Huddinge har vi kunnat ta bort de besparingskrav som på grund av den ekonomiska krisen tidigare funnits på barn- och utbildningsförvaltningen. Skolorna har varit redo att göra neddragningar men med detta tillskott ser 2011 mycket ljusare ut. Inte minst med tanke på de omfattande reformer som vi nu ska införa, den nya skollagen och nya läroplaner, så känns det betydelsefullt att vi nu har mycket bättre förutsättningar.

I de reformer som nu kommer att genomföras är fokus på kunskap och vi har även lagt som ett uppdrag till skolorna att fortsätta arbeta med att förbättra elevernas studieresultat genom att bland annat fokusera på att vända den negativa trenden i pojkarnas resultat.


Fakta om skolan i Huddinge
Huddinge har 26 grundskolor
Antalet elever är: 10.500
Grundskolenämnden omsätter 1,2 miljarder kronor
Meritvärdet var 210 för läsåret 2008/2009

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar