måndag 30 mars 2015

Bygga samhällen

Jag gillar att använda mig av uttrycket; Bygga samhällen - inte bara bostäder. Varför? Jo för att om vi ska få till bostadsområden som är hållbara på sikt krävs mer än bara bostäder. Då krävs förskolor, skolor, affärer, arbetsplatser och inte minst infrastruktur. Svårigheten med att bygga samhällen och inte bara bostäder är att fler olika aktörer måste agera tillsammans. Marknadsaktörer som är villiga att bygga, driva företag och öppna butiker, kommunen med sitt planmonopol och region och stat som bekostar infrastuktur. Att få alla dessa att gå i samma takt är inte lätt men nödvändigt. Om alla drar sitt strå till stacken så funkar det. Det gäller dock att dra rätt slags strå och därför bör staten satsa på infrastruktur istället för att subventionera byggare.


Läs mer om detta i Dagens samhälle där jag debatterar frågan tillsammans med Folkpartiets bostadspolitiska talesperson Nina Lundström; http://www.dagenssamhalle.se/debatt/bidrag-till-byggherrar-loeser-inte-bokrisen-14688

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar