tisdag 2 september 2014

Varför kryssa ett kommunalråd i riksdagsvalet?


Under mina år som kommunalråd med ansvar för skolan har jag upptäckt en del saker jag vill förändra som jag inte kan förändra på lokalt plan. De tre viktigaste är att förstatliga skolan, vässa socialtjänsten och ett nytt lärarlyft med fokus på elever i behov av särskilt stöd.

Förstatliga skolan. Hur kan man som kommunalråd med ansvar för skola vilja det? Jag är kommunalråd i en stor kommun med mycket resurser till skolutveckling. Jag har dock kollegor som jag träffar ibland som verkar i små kommuner, och en del stora med, som har svårt att prioritera skolutveckling. Det finns kommuner som inte söker pengar för skolutveckling eftersom man missar det då den enda skolans rektor även är kommunens utbildningschef och socialchef. En likvärdig skola kräver en vettig styrning och långt ifrån alla 290 kommuner i mäktar inte med uppdraget på ett tillräckligt bra sätt.

Vassare socialtjänst. Som ansvarig för skolan kan jag ge föräldrar som bryter mot skolplikten, dvs inte skickar barnen till skolan, vite. Socialnämnden har inte samma befogenhet. Den, i princip, enda tvingande åtgärden är tvångsplacering vilket är ett stort ingrepp i en individs liv som man självklart inte vill ta till i onödan. Socialtjänsten borde ha fler tvingande åtgärder. Föräldrar som upprepat inte kommer på möten kring sina barn eller som förvägrar sina barn viktiga insatser kanske borde kunna ges viten. Inom skolan vittnar vi allt för ofta hur socialtjänsten inte kan ge det stöd barnet/eleven behöver runt sig för att föräldrarna inte vill samarbeta. Det är dags för en vassare socialtjänst – för barnens skull.

Lärarlyft med fokus på elever i behov av särskilt stöd. Jag vill gärna se att nästa lärarlyft i Sverige är just ett lärarlyft om ledarskapet i klassrummet, om pedagogiska verktyg för att arbeta inkluderande, om vad olika funktionsnedsättningar innebär och hur upptäcker vad som ligger bakom beteende hos elever som på olika sätt utmanar skolans arbetssätt. I Huddinge håller vi på att med detta genom Huddinge know-how men jag tycker att alla lärare (och elever) har rätt till det.

Jag står på plats 21 på Folkpartiets lista vilket är ganska långt ner och jag har mer att göra i Huddinge innan jag är klar. Men mitt mål är ändå att DU ska tycka att de frågor jag skrivit om ovan är så pass viktiga att du skulle kunna tänka dig att kryssa mig i riksdagsvalet för det ger mig råg i ryggen att fortsätta driva på för att de ska bli verklighet. Så tycker du som jag? Kryssa 21 på Folkpartiets lista i riksdagsvalet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar