fredag 4 juli 2014

Bättre skolreslutat igen!

Sommarlovet är här och nu även solen och den trevliga nyheten att Huddinges elever återigen slagit betygssnittet för kommunen och nu ligger nu på 221,6 (jämfört med 216,9 2013). Även andelen som är behöriga till ett yrkesprogram ökar med nästan en procentenhet till 89,7%

Det är självklart mycket hårt arbete av våra skickliga lärare som ligger bakom de fortsatt förbättrade kunskapsresultaten. Vi har aktivt arbetet med att våra lärare ska få fokusera mer på undervisningen och eleverna och mindre på annat kringarbete och det ger nu resultat i såväl mer nöjda lärare som bättre resultat för eleverna.

De flesta skolor uppvisar bra resultat men några har större utmaningar än andra. Vi måste fortsätta att arbeta för att få en mer likvärdig skolgång för alla Huddingeelever så att fler når kunskapsmålen och blir behöriga till gymnasiet.

Vill du läsa mer så kolla på http://fphuddinge.se/hogsta-betygssnittet-nagonsin-huddinges-skolor/

Trevlig sommar!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar