måndag 31 augusti 2009

Indien - fast i SjödalsparkenI lördags var det Indisk kulturfestival i Sjödalsparken i Huddinge. Jag fick vara med och säga ett par ord i inledningen av festivalen och kunde konstatera att detta härliga arrangemang ligger helt i linje med det kulturpolitiska program som vi har i Huddinge. Där slår vi fast att det inte bara är viktigt att ta tillvara Huddinges dåtida kulturarv utan även att tillvarata Huddinges framtida kulturarv.

Vi har i kommunen skolmuseum och tvätterimuseum som ger oss en inblick i hur det var att bo och verka i kommunen när mina far- och morföräldrar var små. Vi har fornlämningar, Vårbyskatten och inte minst Vårdkasen i vårt kommunvapen som vittnar om ett begynnande av det samhälle som vi idag kallar Huddinge. Och genom bland annat kulturskolan så ger vi barn och unga möjlighet att läsa sig både klassisk och nutida musik. Allihop delar av ett kulturarv som vi vill ge kommande generationer möjlighet att ta del av.

Men samtidigt skapar vi just nu framtidens kulturarv.När mina barn blir mor- och farföräldrar och deras barnbarn frågar dem hur det var när de var små så kommer de kunna berätta om hur man i Sjödalsparken kunde gå på jazzkonsert, fira traditionell valborg och delta i en indisk kulturfestival. De kommer att kunna berätta om internationella barnkonstmuseet i Vårby som samlar barns teckningar från hela världen. Och de kommer att kunna berätta om hur de under sin skoltid kunde njuta av samtida polsk konst i Östra gymnasiet.

Framtiden kulturarv kommer att speglas alla som bor i Huddinge och kulturarrangemang som denna festival visar på vilken mångfald som finns bland våra medborgare. Jazzdagar, indisk kulturfestival, fornlämnar, barnkonstmuseet, vårdkasen och mycket mycket mer kommer allt att vara delar av vårt framtida kulturarv i Huddinge.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar